Safe World Technologies wdraża program do zarządzania comarch

Optima-news

Safe World Technologies wdraża program do zarządzania comarch

Safe World Technologies – це компанія, яка працює над розробкою та виробництвом сучасних технічних рішень. Наша головна мета –  створення безпечного середовища у всіх аспектах людського життя.  Ми віримо, що в сучасному світі передових технологій продукція повинна не тільки бездоганно виконувати свої функції, а й забезпечувати безпеку та здоров’я людей.

Головне завдання Safe World Technologies полягає у розробці та виробництві продуктів які покращять життя людини, а також  дослідження в інновації технічних рішень.

Od marca 2018 roku Safe World Technologies przechodzi do programu zarządzającego firmą Comarch ERP Optima.

Zadaniem system ERP (enterprise resource planning) jest zespolenie różnych funkcji i działów w firmie. Z operacyjnego punktu widzenia polega to na wykorzystaniu wspólnych danych przy zastosowaniu różnych funkcji i modułów oprogramowania komputerowego.

Comarch ERP będzie wykorzystywany przede wszystkim do scalenia kilku podstawowych sfer działalności, takich jak system rachunkowości, wynagrodzenia pracownicze, sprzedaż, księgowość i system magazynowania. Planowany jest ciągły rozwój programu w firmie, aby zmaksymalizować automatyzację procesów i całkowite przejście na CRM.

Według dyrektora finansowego, Pani Anny Guzik: “System Comarch ERP Optima daje możliwość wejścia na nowy poziom kontroli i synchronizacji procesów, dzięki czemu Safe World Technologies znacząco zoptymalizuje działania operacyjne spółki”.