Safe World Technologies wdraża program do zarządzania comarch

Optima-news

Safe World Technologies wdraża program do zarządzania comarch

Od marca 2018 roku Safe World Technologies przechodzi do programu zarządzającego firmą Comarch ERP Optima.

Zadaniem system ERP (enterprise resource planning) jest zespolenie różnych funkcji i działów w firmie. Z operacyjnego punktu widzenia polega to na wykorzystaniu wspólnych danych przy zastosowaniu różnych funkcji i modułów oprogramowania komputerowego.

Comarch ERP będzie wykorzystywany przede wszystkim do scalenia kilku podstawowych sfer działalności, takich jak system rachunkowości, wynagrodzenia pracownicze, sprzedaż, księgowość i system magazynowania. Planowany jest ciągły rozwój programu w firmie, aby zmaksymalizować automatyzację procesów i całkowite przejście na CRM.

Według dyrektora finansowego, Pani Anny Guzik: „System Comarch ERP Optima daje możliwość wejścia na nowy poziom kontroli i synchronizacji procesów, dzięki czemu Safe World Technologies znacząco zoptymalizuje działania operacyjne spółki”.